Opći uvjeti članstva

Gimnastički Klub Trešnjevka

Opći uvjeti članstva

Uvodne odredbe

 1. Učlanjenje u gimnastički klub Trešnjevka (u daljnjem tekstu Klub ) preduvjet je za upis u bilo koji program Kluba, čime se stječu članska prava i obveze.
 2. Klub pruža djeci i odraslima usluge treniranja sportske gimnastike prema redovitom programu rada na temelju provjerenih metoda i uz vodstvo kvalificiranih kineziologa.
 3. Gimnastička sezona u Klubu traje 34 tjedna s prekidima za propisane školske praznike i državne blagdane.

Naknadni upisi

 1. Naknadni upisi mogući su tijekom cijele gimnastičke sezone. Za naknadno upisanog vježbača obveza plaćanja počinje aktualnom ratom članarine koja dospijeva u mjesecu u kojem je upisan (bez obzira na datum upisa).

Plaćanja i popusti

 1. Cijena treninga je godišnja članarina za cjelovitu uslugu i ne može se dijeliti na sate, a uplaćuje se u najviše 10 mjesečnih rata.
 2. Vježbač je prilikom upisa dužan platiti upisninu koja iznosi 7 EUR/52,74 kn i prvu ratu članarine, a ostalih devet rata putem uplatnice tijekom gimnastičke sezone.
 3. Klub odobrava popust za obitelji iz kojih je upisano dvoje ili više članova.
 4. U slučaju bolesti ili drugih opravdanih razloga izostanka dulje od jednog mjeseca, vježbač može biti oslobođen plaćanja dijela članarine nakon što dostavi dokumentirani pisani zahtjev, odnosno plaća čuvanje mjesta u iznosu od 15EUR/ 113,02 HRK Zahtjev rješava posebno povjerenstvo.

Raskid ugovora – ispis

 1. U tijeku gimnastičke sezone vježbač se može ispisati iz Kluba, odnosno raskinuti ugovor, popunivši ISPISNICU, što se smatra sporazumnim raskidom ugovora. Ako to učini do 28. dana tekućeg mjeseca, njegova obveza plaćanja članarine prestaje od narednog mjeseca, u protivnom dužan je podmiriti sve mjesečne rate za koje mu budu dostavljene uplatnice. Ispis nije moguć u zadnjem mjesecu pohađanja treninga (od 15. lipnja).
 2. Klub pridržava pravo isključiti iz Kluba vježbača koji svojim ponašanjem remeti trening i kućni red ili koji ne podmiruje svoje financijske obveze. Osim toga, Klub pridržava pravo ne upisati vježbača koji prethodnih  gimnastičkih sezona nije redovito plaćao svoje obveze ili je ometao trening i druge vježbače.

Završne odredbe

 1. Potpisom Ugovora/Upisnice vježbač se obvezuje da će se u prostorijama Kluba korektno ponašati i pridržavati kućnog reda te da će paziti na inventar, a u protivnom će sam, odnosno roditelj maloljetnog vježbača, snositi materijalnu, prekršajnu i kaznenu odgovornost.
 2. Vježbač je dužan svaku promjenu u osobnim podacima (prezime, kontakt telefon i sl.), javiti na mail gktresnjevka@gmail.com
 3. Vježbač je dužan sam brinuti za svoje stvari koje donosi u prostorije Kluba. Vježbač ne smije u prostorije unositi bilo koje predmete koji mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu. Klub ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje vježbačevih stvari.
 4. Klub zadržava pravo objaviti na svojoj web stranici, facebook stranici, instagramu i sličnim servisima, te plakatima i letcima fotografije vježbača u svrhu reklame i promocije Kluba.

Ozljede na treningu i u prostorima kluba

 • Iako vrlo mala, postoji mogućnost ozljede prilikom vježbanja, tijekom izmjene grupa u prostorima kluba ili prilikom ulaska/izlaska u klub. Prihvaćanjem ovih uvjeta članstva, odnosno ispunjavanjem online obrasca na službenoj stranici ili popunjavanjem pristupnice prihvaćate rizik i potpunu odgovornost

 

Ugovorite besplatni probni trening!

Ukoliko prije upisa želite probni trening – prijava je obavezna putem obrasca Besplatni probni trening ili preko Kontakt obrasca.