Engleski s Trešnjićem za djecu ( od 3 godine)

Učimo engleski s Trešnjićem

Uz sportske aktivnosti, djeca vole učiti strane jezike! Tek novoosnovana grupa Malih Engleza prilično dobro napreduje s našom Lorenom! Još uvijek nije kasno za upise!!! Sve detalje o engleskoj poduci na email: gktresnjevka@gmail.com

Učimo engleski s Trešnjićem

Uz sportske aktivnosti, djeca vole učiti strane jezike!
Tek novoosnovana grupa Malih Engleza prilično
dobro napreduje s našom Lorenom!
Još uvijek nije kasno za upise!!!
Sve detalje o engleskoj poduci na
email: gktresnjevka@gmail.com