ŠKOLA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

Termini i lokacija:

Crvena dvorana (Rovinjska 3)
  • SRIJEDA 19h- 19.45h
  • Cijena:

    180 kn mjesečno

    Program je usmjeren djeci s posebnim potrebama, a temelji se na razvoju koordinacijskih vještina potrebnih za sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života, na savladavanju temeljnih gimnastičkih elemenata i usvajanju temeljnih motoričkih znanja kojima se razvijaju mnoge motoričke sposobnosti primjerice snaga i fleksibilnost.